Een rode draad


Er loopt een rode draad
door ieder mensenleven,
een draad die eens met zorg
door God is ingeweven.
Kijk maar eens stil terug
naar de ontelbaarheden,
die langs een wond're weg
bepaalde je verleden.

De juiste metgezel
die meegin aan je zijde,
de vriendenschaar die jou
vertroostte en verblijdde.
En dan het ongeval,
waarvan je goed herstelde,
de zegeningen Gods
die je zo dikwijls telde.

Er loopt een rode draad
door al wat wij ervaren,
de winsten van verdriet
en vreugd die wij bewaren.
Langs die mystieke draad
van voorbestemde wegen,
komen wij elke dag
Gods vaderliefde tegen.

Frits Deubel

home