Huiswaarts


Ach, zovelen zoeken,
Vader, U alleen.
O, leid hen in Uw liefde
nog huiswaarts heen
en trek die hier dolen en dwalen
uit 't duister van de nacht,
tot de laatste is geborgen,
het werk van Uw Zoon is volbracht.

Frits Deubel

home