Liefdeblijken


Een simpel ogenpaar
als kleine wereldrijken,
die, als ik ze ontmoet,
wat tastend naar mij kijken.
Ze spreken van een strijd
die moeizaam werd gestreden,
waarin meer dan ik weet
hartstocht'lijk werd gebeden.

Hoe kom ik dichterbij,
om iets van troost te zeggen,
een woord dat inhoud heeft
stil bij haar neer te leggen.
Ik wil het eens zo graag
diep uit mijn hart proberen,
om pijn en tegenspoed
bij haar in vreugd te keren.

Richt maar je ogen eens
op dingen die je leven,
doordat je ze mag zien,
een rijke inhoud geven.
Niets blijft zoals het is,
er komen beet're tijden,
waarin God, onze Heer,
jou heerlijk zal verblijden.

Frits Deubel

home