Elkanders hart


Geef mij jouw hand, mijn vriend,
dan neem ik je wel mede
naar dromen die er zijn
van rust en hemelvrede
en zachtjes zullen wij
elkanders hart aanraken,
totdat wij samen weer
met nieuwe moed ontwaken.

Frits Deubel

home