Tijdelijke schoonheid


Tijdelijk is elke schoonheid
die ons aan de aarde bindt,
want uiteindelijk teruggang
al wat schittert overwint.
Kleuren, niet te evenaren,
krijgen eens een flets gewaad
en hetgeen waar men mee pronkte
als een dorre vrucht vergaat.

Uiterlijke schoonheidsbeelden
die vol glans verheven zijn,
blijken in de loop der jaren

te verworden tot slechts schijn.
Kijk eens naar aantrekk'lijkheden
die een jonge vrouw verkrijgt.
Eenmaal wijkt die wond're luister,
wat eens bloeide breekt en zwijgt.

Maar de geestelijke schoonheid,
die een mensenziel vertoont
als een onvergank'lijk sieraad
eeuwiglijk de ziel bewoont.
Het geloof, de hoop en liefde
sieren een deemoedig hart,
zelf als een verwoede storm eens
deze schatten striemt en tart.

Als wij ons met vrede tooien
mot noch roest die rijkdom deert.
Dat wat is uit God geboren
tot in eeuwigheid regeert.
Met de kracht van Hem te leven
geeft de zin aan ons bestaan
en die schoonheid blijft ons sieren
zelfs als wij ten hemel gaan.

Frits Deubel

home