Ons onvolprezen leven


De schoonste rijkdom ooit
die God ons heeft gegeven
is de geboorte van
ons onvolprezen leven.
Als mens zijn wij uniek,
een wonder aller tijden,
een instrument dat God
wil sturen en geleiden.

Laat ons zorgvuldig zijn
met 't ons geschonken leven
en naar volkomenheid
oprecht en eervol streven.
De satan zoekt men 'n list
ons gruw'lijk te verslinden,
maar God wil slechts ons hart
dicht aan het Zijne binden.

Depressies kunnen zelfs
tot een gedachte leiden
die ons, in diepe nood,
van 't lichaam wil bevrijden.
Maar roep dan maar tot God
en schreeuw:"Ik wil, Heer, leven.
Wilt U mij daarvoor moed
en nieuwe krachten geven!"

De schoonste rijkdom ooit,
het eens verkregen leven,
laat dat met hemels licht
en rijkdom zijn verweven.
Probeer, mijn kind, dus nooit
van Zijn genā te wijken.
Tracht fier en onbevreesd
het einddoel te bereiken.

Frits Deubel

home