Eeuwige vrijheid!


Hij schenkt de gevangenen
weer voorspoed en vrijheid,
eenzamen bij hun thuiskomst
een eeuwige blijheid.
De gebondenen die zijn
geslagen door 't leven,
verlost Hij en Hij zal ze
Zijn rijkdommen geven.

Hij laat de gevangenen,
verstil en verloren,
de bevrijding van strijd
en beperkingen horen.
Al wat zij moesten missen
wordt daar aangeboden
en geen pijn nog herinnert
aan lasten en noden.

Hij geeft de gevangenen
voor eeuwig Zijn woning,
de ontkoming aan 't aardse
als rijke beloning
en zacht zal Hij Zijn arm
om schouders heen leggen.
Slechts Hijzelf kent de rijkdom
van wat Hij zal zeggen!

Frits Deubel

home