Dromenland


Ik denk nog dikwijls aan de uren
dat moeder mij naar bed toebracht
en met haar wijsjes fluist'rend zacht
naar 't verre dromenland toestuurde.

Soms sprak ze over onze Vader
die veraf is en ook nabij.
Dat maakte mij dan altijd blij
en bracht de hemel in mij nader.

Zo als een kind weer te geloven,
ver van het witte ledikant
aan moeders hand naar dromenland
en naar de hemelzaal hierboven.

Frits Deubel

home