God is overal!


God is in de stilte.
Daar verneem je Hem
door de tere fluist'ring
van Zijn vaderstem.
Als de storm zich neerlegt
en de wind verstomt,
hoor je hoe Zijn roepstem
in jouw leven komt.

God is in de luchten,
die zo hemelsblauw
eindeloos vertellen

van Zijn vadertrouw.
Als de wolken vluchten
voor het gouden licht,
is Zijn zon der liefde
op jouw hart gericht.

God is waar je nergens
iets van Hem ontdekt,
tot de nacht je toedekt
en Zijn arm zich strekt.
Luister dan naar woorden
die Hij zachtjes zegt.
Zo wordt kracht en wijsheid
in je ziel gelegd.

Frits Deubel

home