Uw kracht


Langzaamaan gaat het iets minder
en dat baart veel zorg en pijn.
Dikwijls denk je onder angsten:
hoe zal onze toekomst zijn?
Kun je kwalen tegenhouden,
is er soms nog iets te doen,
dat je wond'ren kunt aanschouwen
en weer leven zult als toen?

Ik zou werkelijk niet weten
wat de nieuwe dag je biedt,
maar vraag:"God, zend toch een engel,
die haar diepste vragen ziet!
Leg Uw vrede als een deken
over haar geliefden heen
en laat allen duid'lijk voelen:
wij gaan nooit, neen , nooit alleen!"

"Geef dat elke dag een engel
warmte, rust en vrede reikt
en met uitgespreide handen
over haar gedachten strijkt.
U als Vader kunt haar troosten
met Uw grote eng'lenschaar,
dat zij zeggen kan: "Ik voel, God,
dat ik steeds Uw kracht ervaar!"

Frits Deubel

home