Zijn kracht


Er soms soms van die tijden
dat alles om je heen vergaat.
Het lijkt of in je zorgen
God niet meer met je verder gaat.
Je leven plots verandert
en veel baart daag'lijks pijn en strijd.
Er schijnt geen enkel lichtpunt,
wat je naar beet're tijden leidt.

Maar, lieve kind, weet dit dan,
dat God je nooit één dag verlaat
en als je zult ontwaken
Hij stil naast jou de wegen gaat.
Zijn eng'len je steeds steunen,
omringen met een blijde gloed.
Denk dat je alleen bent,
dan zenden zijn een warme groet.

Ga zo maar rustig voorwaarts.
God kent je zorgen en verdriet.
Als het zo stormt van binnen,
Zijn vaderhand verlaat je niet!
Je mag op Hem vertrouwen,
zo Hij het doet, zo is het goed.
Zelfs in de zwaarste uren

je telkens weer Zijn kracht ontmoet! 

Frits Deubel

home