Zijn gebed


Hij vroeg in elk gebed
een engel te ontmoeten,
iets van Gods vriend'lijkheid
en liefde te begroeten.

Al was het maar een mens
die zorgen met hem deelde,
de vriend die even slechts
een wond door aandacht heelde.

Hij heeft thans zijn gebed
een diep're vorm gegeven.
Beter dan voor je zelf
is't voor je naasten leven.

Nu is zijn bede bij
't begin van alle dagen:
"Mag ik die engel zijn
waar anderen om vragen?"

Frits Deubel

home