Een gesprekje


Zomaar even  een gesprekje
in een modemagazijn
en ik dacht toch naderhand wel
dat dit zo beslist moest zijn.
"Kijk meneer" zei ze wat schuchter,
"nu mijn man er niet meer is,
vind ik in mijn nieuwe woning
elke dag weer dat gemis."

"Zoveel dingen die er waren
in het ons vertrouwde huis,
maakte dat ik triest bleef zoeken
mijn geborgen, veilig thuis.
Totdat hij mij is verschenen.
In een droom sprak hij mij aan
en zei: "Altijd ben ik bij je,
ook hier zal ik met jou gaan!"

"Toen heb ik de rust hervonden!"
sprak ze stralend tegen mij
en de winkel werd zo zonnig,
toen ze deze woorden zei.
Dat is 't wonder van geloven:
voelen dat je samen leeft
en de lieve die je afstond
jou de troost van boven geeft!

Frits Deubel

home