Zijn foto


Hij is dicht in haar nabijheid,
waar ze zich ook maar bevindt.
Altijd is er weer zijn foto,
die hen met elkaar verbindt.
's Morgens reeds bij het ontwaken
doen ze samen hun gebed
en haar blik dwaalt onophoud'lijk
naar waar hij is neergezet.

Legt ze zich voldaan ter ruste,
kijkt zijn foto haar eens aan.
Weer is er een dag verstreken,
die ze samen zijn gegaan.
Vreugde en verdriet, zij delen
alles zo het vroeger was,
toen ze dikwijls in zijn ogen
liefde en verteed'ring las.

Zo leeft zij met hem verbonden
met zijn foto aan haar hart
en ze voelt zich sterk en veilig,
zelfs als velerlei haar tart.
Nu nog met zijn beeld voor ogen
komt er eens een werk'lijkheid,
als zij blij elkaar omhelzen
en geen spinrag hen meer scheidt!

Frits Deubel

home