Wat een dag!


Wat een dag zal dat zijn,
als de Heer is gekomen
en de last die mij drukt
van mij af is genomen,
als het leven dat wacht
slechts blijdschap zal schenken,
zo schoon als er op aard
toch niets is te bedenken.

Ik zie zalen vol licht,
waar getrouwen vertoeven.
Na een leven vol strijd
kan geen pijn hen bedroeven.
Kijk, een vriend die zo wreed
van zijn lieven moest scheiden,
neemt mij stil bij de hand
naar de grazige weiden.

Ik ben niet gevlucht om
aan 't geweld te ontkomen,
maar wil als verlosser
bij gebondenen wonen,
met de kracht die God mij
als Zijn kind heeft gegeven:
laten zien wat het is
in de vrijheid te leven!

Voor die taak heeft God mij
met Zijn zalvende handen
gezegend en gloedvol
Zijn kracht laten ontbranden,
Zijn koninkrijk tonend
met de woorden: "Blijf bouwen,
zodat je Mijn rijk eens
vol van glans zult aanschouwen!"

Wat een dag zal dat zijn
als ik blij mag getuigen,
voor mijn Schepper en Heer
mij ontroerend zal buigen.
Niets hier is er groter
dan daarnaar te verlangen,
om voor eeuwig mijn kroon
uit Zijn hand te ontvangen!

Frits Deubel

home