Aankloppen


Dikwijls klop ik zachtjes aan
bij de woningen van velen
en probeer dan wat ik zie
met zo'n medemens te delen.
'k Blijf niet op de drempel staan.
Er is zoveel te bekijken,
waar de ander mij wellicht
onbewust mee kan verrijken.

Er zijn kamers waar een strijd
ongezien wordt uitgestreden.
Even verder hoor ik hoe er stil
voor mijn welzijn wordt gebeden.
Ik daal zelfs in kelders af
waar men niets heeft te verliezen
en toch heeft men hier ook nog
voor Gods almacht durven kiezen.

Ik hoor iemand die vertroost.
Zo de liefde Gods betrachtend.
Even verder tref'k een ziel
zegenrijk een pijn verzachtend.
Er zijn in haast elk vertrek
dingen die mijn ziel bewegen.
Overal ontdek ik God
en kom ik Zijn liefde tegen!

Zachtjes sluit ik elke deur.
Een ontdekkingsreis ervaren
kan, als een gelezen boek,
veel geheimen openbaren.
Ik leer zo van and'ren veel
dat soms jaren bleef verborgen
en klop zeker nog eens aan,
deze dag of wellicht morgen!

Frits Deubel

home