Dienstbaar


Dienstbaar zijn voor de beloning,
godskind zijn voor de bekroning,
is dat wel een juist motief?
Heeft niet Jezus eens gesproken,
als een licht de zin verbroken:
Heb elkander hart'lijk lief!

Dat zal ons als drijfveer dienen:
Hem, de grote Ongeziene,
te bewijzen onze eer.
Niet om eenmaal te verwerven
wat wij uit genade erven,
maar uit liefde voor de Heer.

Doen wij alles naar vermogen
en met Jezus' kracht voor ogen,
dan begeert ons hart geen loon.
Dat wordt ons gewis gegeven
als wij naar het voorbeeld leven
van des Vaders een'ge Zoon.

Vanuit angst de wegen kiezen
om het doel niet te verliezen,
zal niet zijn hetgeen ons dringt.
Slechts een hoger, reiner streven,
waar met dienstbaarheid omgeven
heel ons hart van vreugde zingt!

Frits Deubel

home