Een dodelijke vijand!


Een dodelijke vijand
verslindt wat hij verslinden kan.
Hij oordeelt sluw en listig
en doet er velen in de ban.
Hij zaait verderf en wanhoop
op al de wegen waar hij gaat.
Maar wie, o God, wie is het
die zijn verwoesting wederstaat?

Ik zie een groep van mensen
die hand in hand ten strijde trekt
en bij zoveel beproefden
hoop op een beet're tijd verwekt.
Ze dragen de geboden
die Jezus gaf met verve uit
en niets hun enthousiasme
voor deze blijde opdracht stuit.

Het "Eyeforothers" is er
groot op hun t- shirt neergezet
en elke daad van liefde
wordt ondersteund door hun gebed.
Een legioen van eng'len
gaat waar de Heer hen verder leidt,
heldhaftig, vastberaden
en strijdend hun verwoede strijd.

Een daad van naastenliefde
toont zo geheel het wereldrond
de opdracht die Gods kind'ren
met Jezus' majesteit verbond.
Zo gaan zij moedig voorwaarts
en niets hun werken tegenhoudt,
totdat de overwinning
op deze vijand wordt aanschouwd!

Frits Deubel

home