Er zijn dikwijls dingen


Er zijn dikwijls dingen
die het hart niet verstaat,
als 't lijkt of Uw liefde
ons volledig verlaat,
Uw hand zich terugtrekt
in het diepst van de nacht,
juist toen wij u zochten
met een bittere klacht.

U bent toch almachtig!
Zelfs geen mus valt op d'aard
en Uw vaderliefde
d'allerkleinste bewaart.
Maar soms zijn er machten
die uw kind'ren verslaan,
waardoor zij wanhopig
voor veel afgronden staan.

God, als zij verloren
in Uw rijk binnengaan,
ach, raak ze dan zachtjes
en genadevol aan.
Vertroost en verwarm ze
met Uw goedheid, o Heer.
Bewijs ze erbarmen,

geef hun zielenrust weer!

Frits Deubel

home