Een visvangst


Werp vandaag nog eens je netten
naar de and're zijde uit,
nu je reeds al zoveel keren
op een kleine opbrengst stuit.
Kijk eens naar de diepe zeen,
er is vis in overvloed

en wellicht je ergens anders
weer een rijke vangst ontmoet.

Werp je netten maar naar velen
die met zorgen zijn belast.
Maak ze met het koord der liefde
aan je wankel scheepje vast.
Neem ze mee naar veil'ge oorden,
waar hen rust en vrede wacht,
trek ze met een hand vol warmte
uit het duister van de nacht.

Werp vandaag nog eens je netten,
als de vangst niet rijk'lijk blijkt
en een moegestreden naaste
telkens verder van je wijkt.
God kent wel de juiste plekjes
en Zijn waat'ren zijn zo wijd.
Wat je doet aan n der Zijnen

heb je ook aan Hem bereid!

Frits Deubel

home