De minste


De minste onder allen zijn
en zo Gods wil betrachtend,
een helper zijn en elke pijn
van treurenden verzachtend,
een vriend die elke zwakheid dekt
van die zijn uitgegleden,
met dwalenden die zoekend zijn
een nieuwe weg betreden.

De minste onder allen zijn,
gelijk de Heer ons leerde,
toen Hij vol aandacht en geduld
bij jongeren verkeerde.
Hij nam een kind tot voorbeeld en
sprak: "Zo ge wordt als deze
zal uit je hart en uit je oog
Mijn liefde zijn te lezen!"

De minste onder allen zijn,
is dat wel te bereiken,
iets meerder op de beeltenis
van onze Heer gaan lijken?
Ik ga eens voor de spiegel staan,
kijk zo naar mijn gebreken
en zie dat ik geringer ben,
bij velen vergeleken!

Frits Deubel

home