Een vurig gebed


Ik bid de hemel naar beneden,
maar vaak blijft het zo roerloos stil.
Het lijkt of God niet naar mij luistert
en niet wil doen zo ik het wil.
Ik smeek, ik worstel en blijf wachten.
Misschien dat er een antwoord komt
en dat de stem die mij zo pijnigt
nu eindelijk voorgoed verstomt.

Ik denk bedroefd:vraag ik teveel soms
en moet ik meer geduldig zijn.
Maar God, u weet toch alle dingen,
U hoort mijn klacht, U voelt mijn pijn.
Geef mij dan antwoord op mijn vragen
en breng Uw wond'ren bij mij aan,
zodat ik veilig en geborgen
de levensweg kan verdergaan.

Al geeft U mij vandaag maar even
vernieuwde kracht en levensmoed
en dat ik als Uw kind kan zeggen:
"Zo U het doet, zo is het goed!"
Dan daalt er in mijn hart een vrede,
zoals de wereld die niet kent.
Dan voel en weet ik door die liefde
dat U, o God, mijn Vader bent!

Frits Deubel

home