Het wonder komt!


En toch geloof ik in het wonder,
dat jou weer sterk en machtig maakt
en dat je hart, je geest, je lichaam
als in een golf van vrede raakt.
Gelijk de Heer in het verleden
Zijn handen zeeg'nend heeft gespreid,
kan Hij ook jou Zijn almacht tonen
in deze aangename tijd.

Je zult het op een dag ervaren,
dat hij je over bergen tilt
en met één woord
, gedrenkt in liefde,
je smarten en je pijnen stilt.
Hij, die de blinden en melaatsen
met nieuwe lust liet verdergaan,
brengt op Zijn tijd ook in jouw leven
een zee van rust en vrede aan. 

Zoek Hem niet slechts in de geschriften,
ervaar ook heden hoe Hij werkt
en ieder die Zijn naam zal zeggen
vertroost, vernieuwt, verblijdt, versterkt.
Draag zo het wonder met je mede,
vertrouw maar daarop elke dag,
totdat de morgen is gekomen
dat je het zelf aanschouwen mag!

Frits Deubel

home