Ons evangelie


We kijken met z'n allen
tegen een bolwerk aan
van bijbelboeken die ons
langs wond'ren laten gaan.
We lezen van mysteries
die eenmaal zijn geschied
en toch, de eigen wond'ren
die zien we meestal niet.

We horen hoe de schelfzee
ineens werd drooggelegd.
Er klinkt: "Spreek, Heer, ik luister!"
door Samuel gezegd.
We zien Israëlieten,
verlost van  slavernij,
maar wat we zelf beleven
gaat aan ons oog voorbij.

Is niet óns evangelie
uit wond'ren opgebouwd
en hebben wij niet dikwijls
de hand van God aanschouwd?
Zoals in de geschriften
God zich als Vriend betoont,
Hij als de Bron der liefde
ook thans óns hart bewoont!

Frits Deubel

home