De aloude God


't Is de aloude God
die heden nog spreekt,
met Zijn stem door een nacht
van angsten heen breekt.
En sprak Hij weleer in
een fluist'rende wind,
daarin je nog altijd
Zijn antwoorden vindt.

't Is de aloude God
die stormen weerstaat,
met jou door de hoogten
en diepten heengaat.
En zal Hij soms zwijgen,
wees dan met Hem stil,
want alles voltrekt zich
zo Hij het graag wil!

Frits Deubel

home