Ik zocht God


Ik heb God overal gezocht,
op weiden en op stille wegen
en hoe ik ook met aandacht keek,
toch kwam ik Hem daar nergens tegen.
Ik ging de diepste dalen door
in flitsend onweer, storm en regen.
Zelfs naar de verste verten ging mijn blik,
maar toch kwam ik Hem nergens tegen.

Ik zag de oceanen aan,
de wildste zee heb ik bevaren
en met één wens vervuld dacht ik:
zou Hij zich hier soms openbaren?
Ik keek vaak naar het wolkendek,
een witte dons veraf gelegen,
maar hoe mijn blik ook opwaarts ging,
daarin kwam ik Hem nergens tegen.

En toen ik van mijn zoektocht moe
in zoete dromen was verzonken,
heeft plotseling diezelfde nacht
een zachte stem tot mij geklonken:
"Mijn liefste, echt, je zocht te ver.
De mens die jij vandaag ontmoette,
een kind, een vriend, een oudere,
daardoor wou Ik jou blij begroeten!"

Frits Deubel

home