Wat een feest!


Door de nacht naar de morgen
van een stralende dag,
die mijn hart met een glanslicht
lief'lijk koesteren mag.

't Is een groet uit de hemel,
die het leven mij schenkt,
met een flonk 'rende luister
van zoverre mij wenkt.

Wat een feest van herkenning
op zo'n stralende dag,
waar het zonlicht mij zegent
met een vriend'lijke lach.

Ik mag als een fontein zijn,
waaruit blijdschap ontspringt,
door een dag die de rijkdom
van Gods grootheid bezingt!

Frits Deubel

home