Het troostwoord


"En u, meneer" zei de mevrouw,
"mag het voor u iets diepgaands wezen,
een boeiend theologisch werk,
zo'n prachtig stukje om te lezen?
Ik heb nog menig bijbelboek
met oude, spannende verhalen
en als u het soms niet begrijpt,
kan ik de teksten ook vertalen."

Ik keek haar eens nadenkend aan.
"Mevrouw", zei ik ietwat verlegen,
"ik kom wel elke dag een mens
met zorgen en problemen tegen.
Nu zoek ik eigenlijk wat troost
en zinnen om daar neer te leggen.
Wellicht heeft u een kaart te koop,
een spreuk die ik dan op kan zeggen."

Ze keek me aan en zei ontroerd:
"Zelf heb ik eens veel troost gevonden,
toen ik bedolven werd door leed,
door zwijgende, verstilde monden.
Ik had u graag een spreuk verkocht,
maar beter is het stil te wezen,
zodat er uit uw biddend hart
een innig troostwoord is te lezen!"

Frits Deubel

home