Bijbelse vrienden


Bekijk ze niet van verre,
maar haal ze eens dichtbij,
de Bijbelse personen,
een eindeloze rij.
Verplaats ze naar het heden
alsof ze voor je staan
en je ontdekt dat jij vaak
hun wegen bent gegaan.

Je ziet hun sterke wilskracht,
maar ook hun groot verdriet.
Je hoort hun luid gejammer,
maar ook hun vrolijk lied.
Ze struikelen maar gaan dan
daarna weer moedig voort.
Uit al die bijbelvrienden
klinkt eigenlijk jouw woord.

Bekijk ze niet van verre,
maar reik ze stil je hand.
Ook zij verlangden eenmaal
naar het beloofde land.
Hun geest verbindt zich heden
met wat er in jou leeft.
Wat God hun eens beloofde,
Hij jou ook eenmaal geeft!

Frits Deubel

home