De loot


Door een harde asfaltlaag
komt de loot naar buiten,
want niets wat haar tegenhoudt
kan de groeikracht stuiten.
Langzaam vormt zich een profiel,
twijgen willig buigen,
die Gods wonderbare kracht
wuivend dank betuigen.

Laat dit voorbeeld ons niet zien
hoe wij kunnen leven,
om door de verdrukking heen
naar het licht te streven?
Alles wat belemm'rend werkt
in de reis naar boven,
kan wellicht een krachtbron zijn
voor ons blij geloven.