Een  zoekende


Ik ken U niet zo goed
en mis nog veel vertrouwen.
Ik weet niet hoe ik, Heer,
Uw beelt'nis kan aanschouwen.
Ik twijfel aan Uw kracht
en bent U wel almachtig?
Toch lees ik woord voor woord
wat U mij zegt aandachtig.

Ik zoek reeds lang naar U
en zelfs bij mij vanbinnen,
maar dikwijls weet ik niet
waar ik dan moet beginnen.
Mijn twijfelgeest slaat toe

als vreugden mij begeven
en ik geen dag meer vind
waar ik verblijd kan leven.

Ik ken U niet zo goed.
Wellicht moet dat nog komen,
als U mijn handen in
de Uwe hebt genomen
en U mij zegt: "Mijn kind,
kijk nu eens in Mijn ogen!"
Dan wordt U meer van mij
dan God, ver in den hoge!

Frits Deubel

home