Een  wereldwijd gebed voor vrede


We kunnen met de schoonste woorden
omschrijven wat ons vrede geeft,
in bijbelboeken ernstig vorsen
waar God die schat geschonken heeft,
we mogen het in alle talen
op borden plaatsen overal,
maar vrede is slechts te ervaren
voor die het zelf beleven zal.

Het nestelt zich als een juweel dat
het hart vol schitt'ring glanzen laat,
wanneer je ziel gevormd, gelouterd
voor Gods geheimen opengaat.
Dan straalt het zacht van je gelaat af,
verwarmt het die jouw blik ontmoet
en wordt het als een hemelvenster
waardoor men lief'lijkheid begroet.

Strooi eens de vrede als het zaaigoed
op akkers waar geen twijg meer groeit.
Geef kleur aan harten waar de liefde
in niets en niemand openbloeit.
Zeg eens: "Ik heb je lief, mijn naaste!"
en plaats daar vrede binnenin.
Dan gaat er een geheim ontluiken,
de schoonheid van een nieuw begin.

Een wereldwijd gebed voor vrede
brengt mensen grensloos bij elkaar.
In jou, in mij, in alle harten
komt zo de eenheid openbaar,
om hand in hand een schat te bouwen,
die elke oorlog overwint,
een aarde waar de een de ander
als broeder en als zuster mint.

Ik zou de kracht wel willen meten
die in 't gebed verborgen blijkt,
hoe breed, hoe hoog, hoe ver de vrede
door onze diepste smeking reikt.
Maar, denk ik dan, als mij de vrede
vandaag iets van haar rijkdom geeft,
misschien dat er één mens zal zeggen:
"Ik zie in hem dat Jezus leeft!"

Frits Deubel

home