Apart gezet


Ik weet nog goed de dag
dat God Zijn handen strekte
en met een groots gebaar
Zijn Geest in mij verwekte.
Hij zette mij apart,
'k werd eersteling uit velen,
om van Zijn liefdemacht
rondom mij uit te delen.

Apart door God gezet
betekent niet "verheven",
maar deemoedsvol en klein
Zijn grootheid door te geven,
een koninklijke taak
met verve uit te dragen,
uitzonderlijk en trouw
het erfdeel na te jagen.

Ze mogen het wel zien,
zij, die ons blij omringen,
als wij Gods dierb're naam
met jubeltoon bezingen.
Door onze roepingsdrang
zal heel de aard aanschouwen
dat God een heil'ge taak
aan ons kon toevertrouwen!

Frits Deubel

home