Het kerstfeest


Kersfeest is gedenken
dat een Kind op aarde kwam
die de schuld van velen
op Zijn sterke schouders nam. 

Kerstfeest is deemoedig
in de stille nacht te staan,
met het hoofd gebogen
naar de schaam'le stal te gaan.

Kerstfeest is te weten
dat er eeuwig leven wacht
van een hemelluister
en een zilv'ren sterrenpracht.

Frits Deubel

home