Bedroefden


Klop eens bij bedroefden aan
en ga stil naar binnen.
Kijk, je kunt de speurtocht al
zonder meer beginnen.
Dozen onverwerkt verdriet
liggen er reeds tijden.
Nergens vind je nog een plek
om zich te verblijden.

Zou hier ooit een sterveling
hebben rondgekeken,
waarom elke levensvreugd
plots'ling was geweken?
Kwam hier wel een zachte hand
die de wonden dekte?
Sprak hier wel een innig woord
dat de hoop verwekte?

"Lieve God, wat kan ik hier
als een troostwoord spreken?
vraag je sprakeloos als je
alles hebt bekeken.
Doch er klinkt een zachte stem:
"Je hoeft niets te zeggen.
Dank je, dat ik al mijn zorg
voor je neer mocht leggen!"

Frits Deubel

home