Zag je het wonder?


Zag je vandaag al het wonder,
dat slechts voor jou was bedoeld?
Heb je die schat uit de hemel
als iets van boven gevoeld?
Laat maar eens alles passeren
wat God je deze dag reikt,
zodat de zorg die je neerdrukt
weer uit je binnenste wijkt.

Soms kun je piek'ren waarom je
dat ene wonder niet ziet,
maar God verleent je Zijn vrede
en juist die kracht voel je niet.
Met positivisme levend,
je blik naar 't goede gericht,
voel je de kracht uit den hoge,
wordt alles glansrijk en licht.

Probeer het wonder te grijpen.
Het gaat in een zucht voorbij.
Één is er die het kan grijpen,
één is er slechts, dat ben jij!
Dank maar voor 't licht in je ogen,
dat God je 't wonder laat zien
door iemand die je zo liefheeft
of door een naaste misschien!

Frits Deubel

home