Jozef


Het zal je maar gebeuren
wat Jozef overkwam,
toen 'n engel uit de hemel
hem stil terzijde nam.
"Mijn vriend, het kleine kindje
dat weldra komen zal,
geef Hem de naam van "Jezus",
de Koning van 't heelal!"

"Hij zal Zijn volk bevrijden
van alles wat hen bindt,
met Hem een nieuwe aarde
en een nieuw licht begint."
Maar Jozef moest geloven
dat er een engel sprak,
of was het dat Maria
haar trouwbelofte brak?

Had hij niet kunnen denken:
is er geen and're man?
Ik wil Maria trouwen,
doch dit beslist niet kan!
Doch Jozef was gelovig
als een gehoorzaam kind,
dat in het woord van vader
zijn grootste vreugde vindt.

Laat ons als Jozef worden:
geen achterdochtigheid
,
maar blij Gods wil aanvaardend,
waar ook het pad ons leidt,
gelovend en verwachtend,
het hoofd omhoog gericht,
als Jozef slechts aanschouwend

Gods vriend'lijk aangezicht!

Frits Deubel

home