U kent hem toch?


Als een vriend verdriet heeft
huil je met hem mee.
Samen ga je dwalend
door een woeste zee.
Je beleeft hoe hij zich
soms verlaten voelt,
als het wilde water
zo onstuimig woelt.

En  je vouwt je handen:
God, bent U er nog?
U kent naast het vele
ook zijn zorgen toch?
Hij verlangt alleen slechts
dat hij rust verkrijgt
en 't geweld rondom hem
niet zo plaagt en dreigt.

Vaak gaan je gedachten
veel te ver van huis
en je leven wordt dan
een onnodig kruis.
Echt, ik wil hem wensen,
als God tot hem komt,
dat de storm zich neerlegt
 en de zee verstomt.

Frits Deubel

home

voor een vriend die het zeer moeilijk heeft