De werkelijkheid


Je ziet ze in de zwaarste nachten,
waarin je nergens licht ontdekt
en ze omgeven jou in stilte
als jij je zacht hebt uitgestrekt.
Ze zijn gestuurd om je te troosten,
de eng'len van Gods heerlijkheid.
Het is hun hand die jou verteed'rend
Zijn gouden zalen binnenleidt.

Ze wijzen jou op al het schone,
op ieder sieraad dat er blinkt,
vanuit de verte schalt een toon die
als duizend symfonieŽn klinkt
en even los van al het aardse
buig je deemoedig voor de pracht
die je een tel, bevrijd van zorgen,
in 't rijk van vrede heeft gebracht.

En  als je weer ontwaakt is 't leven
zoals het was, bedroefd en leeg.
Of blijkt het dat je door dit wonder
weer kracht en levensmoed verkreeg?
Je ziet veel dingen anders, dieper.
God heeft je zachtjes toevertrouwd
dat alles schoner is gebleken
dan wat je oog op aard aanschouwt !

Frits Deubel

home