Mijn toekomst


Wat de toekomst brengen moge,
lieve God, U blijf ik trouw,
omdat ik zelfs in de diepten
nog Uw aangezicht aanschouw.
U wil ik mijn leven wijden,
ook wanneer het rondom stormt
en ik laat mij zachtjes leiden
als Uw woord mij teder vormt.

Ik verschuil mij vaak in nachten,
als de duisternis mij plaagt.
Maar dan voel ik in mijn dromen
dat U mij naar boven draagt,
zoals vaders kind'ren dragen
in hun groot, intens verdriet
en ik voel mij welgeborgen
omdat U mijn zorgen ziet
.

Soms daalt er een stille vrede
en ik zing aan 't zilv'ren strand:
"Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt Uw vaderhand!"
Maar er zijn ook van die
dagen
dat de stormwind brult en huilt
en mijn ziel, door zorg besprongen,
angstig in Uw tempel schuilt.

God, laat mij toch Uw nabijheid
voelen elke dag en geef
dat ik met een vast vertrouwen
heel dicht, heel dicht bij U leef!
Draag mij als de moed zal zinken
en mijn hart geen blijdschap vindt.
Neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind!

Frits Deubel

home