De lange uren


Als de uren zo lang zijn
en het maalt door je hoofd,
als je twijfelt aan alles
wat je vast hebt geloofd,
vouw je handen dan samen
en kijk dwars door de nacht,
naar wat God in Zijn liefde
jou aan troost heeft gebracht.

Eens heeft Hij je geroepen
tot een kind van Zijn licht.
Hij heeft al je verlangens
naar de hemel gericht.
Hij omvatte je teder
toen verdriet je besprong
en de storm die je plaagde
Hij als Heerser bedwong.

Als de uren zo lang zijn,
waarin niemand je hoort,
weet, dat hoog aan de hemel
een blij zonnelicht gloort,
want jij bent door de Hoogste
als een kleinood vergaard
en Hij is het die jou ook
in Zijn liefde bewaart!

Frits Deubel

home