Laat mij stille zijn


Laat mij, Jezus, stille zijn,
zoals U het kruis kon dragen,
stil zijn in de diepste pijn
en de troosteloze dagen,
waarin nergens licht verschijnt
en mijn ziel zich diep moet bukken
om Uw liefde te verstaan.
Laat dat, Heiland, mij gelukken

Laat mij, Jezus, rustig zijn,
rustig in de bange dagen,

zodat U mij als een lam
door de donk're nacht kunt dragen.
Als in een verwoede strijd
vreemde geesten aan mij rukken,
dat ik dan toch rustig blijf.
Laat dat, Heiland, mij gelukken.

Laat mij, Jezus, dankbaar zijn,
dankbaar ondanks al mijn wonden,
omdat ik U als een Vriend
en Ontfermer heb gevonden.
Als de uren van verdriet
met hun storm mijn hart bedrukken,
dat ik mij geborgen weet.
Laat dat, Heiland, mij gelukken.

Frits Deubel

home