Een gevoel


De liefde is een gevoel
dat God de mens heeft geschonken
en wie heeft niet van haar drank
met gulle teugen gedronken?
Ze lest de smachtende ziel,
ze blust de vurigste branden
,
ze zetelt heel dicht nabij
en zelfs in de verste landen.

Ze maakt de hardste mens week,
buigt onvermurwbare harten.
Ze troost, bemoedigt en sterkt
in niet te doorbreken smarten.
Zo weeft zij haar gouden draad
in ondoordringbare lagen
van hen die om haar geheim
met smekende handen vragen.

De liefde is een gevoel
dat God de mens heeft gegeven
,
om dicht bij Hem en Zijn Zoon
en elke naaste te leven.
Zij is de kracht die graniet
als door explosies laat springen.
't Is als de oerknal weleer

de aanvang van alle dingen.

Frits Deubel

home