Mijn ziel, zwijg stil!


Mijn ziel, zwijg stil en wees gerust
als stormen jou omgeven,
de wind met al haar bruut geraas
je moede hart laat beven.
Het is de Heer die jou geleidt,
Zijn hand zal je bewaren
temidden van het woest geweld
en tallozen gevaren.

Mijn ziel, zwijg stil en blik omhoog
vanwaar de rust zal komen,
gelijk zij reeds zo menigmaal
verscheen in zoete dromen.
Het is de vrede die jouw hart
met warmte wil omgeven
en na de uitgestreden strijd
haar lief'lijkheid laat leven.

Mijn ziel, zwijg stil en wees gerust.
Er komen beet're tijden,
waarin God jou met zachte hand
zal steunen en geleiden.
Als jij maar stil, slechts stil kunt zijn
zal Hij je rijk'lijk tonen

dat een beproefde ziel reeds hier
de hemel kan bewonen.

Frits Deubel

home