Jouw wijze raad


Bij elk verhaal dat men vertelt
zal ik nog aan je denken.
Weer zul je met je zachte stem
mijn moede hart doordrenken.
Gelijk een stille waterbeek
haar weg wel weet te kiezen,
zal ik jouw warme woordenstroom
geen enk'le dag verliezen.

Ik weet nog dat je goede raad
met schoonheid was doorweven,
met innerlijke diepte die
mij rijkdom liet beleven.
Ik dronk je zinnen gulzig op,
omdat ze mij verfristen
en van mijn moede ogenpaar
de zilte tranen wisten.

Bij elk verhaal dat ik verneem
zal zich mijn hart ontvouwen,
zul jij me met jouw blijde groet
een volzin toevertrouwen,
want ieder woord van jou bleek goud,
gelouterd door ervaring.
Het was en is en blijft altijd
een wijze openbaring.

Frits Deubel

home