De eng'len van God


De eng'len van God, onze Vader,
staan als een cordon om je heen.
Ze troosten, ze helpen en laten
je zelfs geen seconde alleen.
Als jij door een doolhof
van zorgen
de weg die je gaat niet meer ziet,
geleiden ze jou met hun aandacht
en zacht klinkt hun hemelse lied.

De eng'len van God, onze Vader,
zij dragen jou saam door de nacht
en brengen je stil naar de plaatsen
waar vrede en tederheid wacht.
Daar mag je dan, strijdensmoe, rusten,
totdat je weer krachten verkrijgt
en blij naast de eng'len zult zweven
naar plaatsen waar niets je bedreigt.

De eng'len van God, onze Vader,
ontdek ze en roep ze maar aan.
Ze zijn je tot dienen gegeven
om jou, kind, terzijde te staan.
Geen macht kan je ziel nog bedreigen
als Zij met hun vleug'len gespreid
jou voorgaan naar temp'len van vrede
waar God je Zijn liefde bereid.

Frits Deubel

home