Een hemelse vrede


Een  verwarde, bange wereld
gaat vol smart aan mij voorbij.
Armoe, honger en ellende
volgen in een droeve rij.
Uitgeput verdwalen velen
in een doolhof van verdriet
en ze leven met een toekomst
die geen enkel uitzicht biedt.

En temidden van die chaos
zingt men van een stille nacht
en van een geboren Koning
die de liefde met zich bracht.
Is er dan nog hoop voor kind'ren
waar geborgenheid ontbreekt,
voor verdoolden bij wie vreugde
nergens meer haar licht ontsteekt?

Onze handen mogen ijv'rig
bouwen wat eens werd vernield.
maar ze kunnen ook gevouwen
smeken, innig en bezield:
"Laat de nieuwe aarde gloren,
zo U eenmaal hebt voorzegd,
zodat vrede op de aarde
voor een elk is weggelegd!"

Frits Deubel

home