Een mensenziel


De diepte van een mensenziel
is bij een elk verschillend.
De een leeft zonder veel gevoel,
de ander is welwillend,
staat open voor een naastendienst,
voelt zich met God verweven
en wil vanuit een heil'ge drang
aan harten vrede geven.

Toch zijn wij allen scheps'len Gods,
gevormd Hem te behagen
en hoe gering het ook mag zijn
Zijn wezen uit te dragen.
Er zijn er waar de diepte zelfs
met niets is te bemeten
en anderen zijn elk besef
van eed'le deugd vergeten.

Gods wens is dat een ieder mens
eens, door Zijn beeld gedreven,
met innerlijke levensvreugd
in harmonie zal leven.
Dan is Zijn schepping pas volmaakt,
gelijk Hij was begonnen
en alles wat dit tegenspreekt
door liefde overwonnen.

Frits Deubel

home