Zo te zijn!


Meer verplaatsen in de ander,
hoe hij denkt en hoe zij doet,
meer de storm gaan onderkennen,
die ook in de naasten woedt,
niet jezelf als voorbeeld stellen,
maar een kind, spontaan en echt,
dat is als een christen leven,
die meer doet en minder zegt.

Meer je eigen ik naar acht'ren
en barmhartigheid vooraan,
meer je eigen wensen mijden
maar met God je leven gaan,
niet te denken, dat wat jij zegt
als de juiste mening geldt,
maar een mensenkind te worden
dat Gods wil voor ogen stelt.

Meer de mens zien door de mens heen,
wat hem bindt en soms ontbindt,
meer de liefde Gods bewond'ren
die je bij de ander vindt,
niet belerend of regerend
als je het gelijk niet krijgt,
maar een vrededaad betonend
die zelfs boven 't aardse stijgt.

Frits Deubel

home