Een oude foto


Ik kijk naar 'n oude foto
en weemoed mij omgeeft.
Het lijkt in mijn gedachten
of ieder beeld herleeft.
Ik zie hoe vrienden praten
en hoor hun kwinkslag aan.
Ik voel de warme handdruk
wanneer ze langs me gaan.

't Verleden wordt plots heden
en schenkt mij blij zijn groet.
Het is een droom waarin ik

wat was opnieuw ontmoet.
Kijk, daar is Wim en Piet zelfs.
Ze zeggen mij als toen
iets ongeloof'lijk teders.
Daar kan ik iets mee doen.

Ik ga vanuit de foto
naar de realiteit.
Wat blijkt de afstand klein naar
die verre eeuwigheid.
Een spinrag mij verwijdert
van alles wat ik zag
en met dat beeld voor ogen
verlang ik naar die dag!

Frits Deubel

home